Horseracing, horse and informatics loinformatika, horse, horseracing & informatics

  forrás: www.tfinformatique.com

Ló lóverseny és az informatika rendszerszemléletű kapcsolata

" A ló a vidék motorja "2004.05.05. Parlamenti nyiltnap  (írott előadás)


Dr. Orczán Zsolt László

  főisk. docens

ELTE TÓFK IOC 1126 Bp., Kiss János altb. utca 40.

Tel: 4878131 vagy 06 30 975 2539

orczanz@kincsem.tofk.elte.hu


Előzmények

A ló és az informatika kapcsolata közel egyidős a személyi számítógépek megjelenésének idejével. Az első alkalmazást 1984-re datálhatjuk, amit Dr. Didier Besnouin állatorvos és Fabrice Terroitn neve fémjelez. A “HORSE INFORMATICS TECHNOLOGIES” nevű általuk készített szoftver tenyészőtöknek, trénereknek, állatorvosoknak készült, és ezt a mai napig fejlesztik. Bővebb információ a következő címen olvasható http://www.chevtel.com

A világméretű számítógép-hálózatok kialakulásának idején, az 1980-as években a mainframe-eket (nagy számítógépeket) egymással összekapcsolták. Ennek a világméretű hálózatnak a magyarországi része a “Huearn” nevet viselte. Az egyetemeket és a kutatóközpontokat kapcsolta össze. Hazánkban a HUERN központi gépét az MTA SZTAKI üzemeltette. Ezekre a mainframe-ekre távoli terminálokról is be lehetett jelentkezni, így szinte minden egyetemről, főiskoláról és kutatóhelyeről az X25. hálózaton keresztül el lehetett érni. Ezen a hálózaton már 1992-ben találtunk lóval foglakozó elektronikus levelező listát, elektronikus konferenciát. Az egyetlen levelező listán inkább a lókedvelő emberek, leveleztek egymással. A világméretű “horse-l“ nevű levelező listán 6000-6500 személy (subscriber) tartott egymással kapcsolatot. Ezekben az időkben a már működő nyilvános FTP szervereken lóval, kapcsolatos szoftverrel még nem találkoztunk.

A jelen informatikája

Ma már ezek listserv számítógépek is az Internet hálózatot használják. (Háttér információ: Az internetes levelező lista címére egy elektronikus levelet kell küldeni, amire a listserv egy automatikus e-mail választ küld. Ebben leírják, hogy hogyan kell feliratkozni. A feliratkozás után minden levelet megkapunk, illetve az általunk küldött levelet minden listatag megkapja. Bővebb információ a rendszer működéséről a http://listserv.iif.hu címen, a magyar nemzeti node-on olvasható. A lovakkal kapcsolatos működő listszerverek listája  megtalálható az előadás vázlat végén.)

A word wide web megjelenését követően, az 1994-95-ös évektől kezdődően elképesztően sok lóval foglakozó honlap jelent meg a világhálón, ezekről az előadás vázlat végén közlünk egy listát, a teljesség igénye nélkül. Ez a gyűjtemény inkább csak azt kívánja bemutatni, hogy mára egy számunkra érdekes cím, hasznos információ felkutatása, megtalálása, feldolgozása valamint ennek az információnak a forrás és tartalmi hitelességének ellenőrzése igen időigényes feladattá vált. (Háttér információ: Akkor tekinthetjük hitelesnek egy hálózatról szerzett információt, ha egy erre hivatott szervezet által hitelesített a szerver; a tartalmat akkor tekinthetjük hitelesnek, ha a szerző létező szervezet keretei között publikál vagy a személy publikációs adati ismertek, továbbá találunk kereszthivatkozásokat és magas a szerző citációs index értéke) Ezekkel a gondolatokkal is érzékeltetni szeretnénk a később ismertetésre kerülő adatbányászat jelenkori és jövőbeni fontosságát.

Az utóbbi időben egyre népszerűbbé váltak a "chat"-ek és a "forum"-ok (Háttér információ: a “Chat”, ahol online a szerverre bejelentkezőkkel írásban diskurálhatunk; a fórumom különböző témakörökben hagyhatunk üzenetet, illetve olvashatjuk az adott témában már megszületett gondolatokat, véleményeket. A ma elérhető lóval kapcsolatos “chat”-ekről, valamint a fellelhető fórumokról egy lista található az előadás vázlat végén.)

Visszatérve a szoftverek fejlesztésére az első fellelt már ismertetett szoftveren kívül ma 300- 400 – szoftverre találunk hivatkozást a világhálón. Ezek között a lóverseny szimulációs játékprogramtól, a lóversenyfogadást támogató szoftveren keresztül, a “lovat” menedzselő szoftverig minden fellelhető. Például a “Horse Management 2.1” szoftver elérhető és letölthető a http://www.visualhorse.com címről Ez a “Ló menedzser program” tenyésztési, etetési, állat egészségügyi, állatorvosi, trenírozási, versenyzési kérdésekben nyújt segítséget a lótulajdonosoknak. És egy pedigré szoftver “Pedigree Software - Breeders Assistant” elérhető és letölthető a http://www.tenset.co.uk/ címről

Magyarországi informatikai helyzetkép

E rövid áttekintés után térjünk át - a teljesség igénye nélkül - a magyarországi fejlesztésekre. Időrendi sorrendben a következőkről számolhatunk be. Az első fellelhető jelentősebb munka az 1990-es évek elején kezdődött az IIF támogatásával a Debreceni Agrártudományi Egyetemen a “Magyar Állattenyésztési Adatbázis “ (rövid nevén az ANIMALDB) fejlesztése és üzemeltetése. Az adatbázis SUN-on futó INGRES-re készült, X.25 karakteres felületen lehetett belőle információkat keresni, már amennyire a felhasználónak volt türelme ehhez. A rendszer azonban nem csak a felhasználóktól, hanem megfelelő kitartást igényelt a fejlesztőktől is. A rendszer SUN SOLARISON futott és a felhasználói felületet C-ben íródott beágyazott SQL használatával. A fejlesztő munka eredményeként 1993 végére elkészült az ANIMALDB 1.0 verziója. A továbbfejlesztések során természetesen ez az adatbázis is a mai kornak megfelelő webes felületet kapott az elmúlt évek során. (Forrás: Networkshop konferencia '96 ) Természetesen a frissítés már újból előtérbe kerülhetne Az adatbázis innen elérhető: Magyar Állattenyésztési Adatbázis http://www.date.hu/


A hazai lóversenyzés területén több mint tíz éve (1991) bevezetésre került egy mainframe rendszerű fogadási rendszer, amely mind a pályán való fogadásra, mind pedig távfogadásra alkalmas volt. A kezdeti időkben, 9600 bit/s sebességű, analóg bérelt vonalon történtek a fogadások továbbítása fogadóirodákból a szerverhez. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy ebben az időben, a távközlésünkben ez egy igen jó adatátviteli sebességnek számított. A rendszer alkalmas volt műholdas kapcsolat kiépítésére is, de ebben az időben még a magyarországi műholdas adatátviteli cégek is a rendszerük kiépítésén dolgoztak. Meg kell említeni, hogy az akkor igen kiváló teljesítményű mainframe-hez gazdaságossági megfontolások miatt Ausztráliában már 2-3 évet használt terminálokat kapcsoltak

Jelenleg - ismereteink szerint – a zárt, menedzselt bérelt vonali kapcsoltban történik az adatátvitel. A központi szerver elemeit lecserélték, és a szoftver is természetesen már tovább fejlesztett változat, de a terminálok még a régiek. A kiépített rendszer 300 terminál egyidejű adatfeldolgozására képes. Sajnos a jelenlegi rendszer nyújtotta teljesítménynek is csak a töredékét, használjuk ki. Hiszen a pályán, néhány budapesti fogadóirodában és egy-két vendéglátóhelyen lehet fogadásokat kötni, nincs országos fogadói hálózat Annak ellenére, hogy a rendszer teljesítménye nincs kihasználva, mégis időszerű lenne egy jentősen felújított vagy egy új rendszer bevezetése. Hiszen az idők során a lóversenyfogadás informatikai és kommunikációs háttere igen kiszélesedett. A fejlett fogadási kultúrával rendelkező országokban a fogadni szándékozók a vezetékes és a mobil telefonon, valamint az Internet segítségével is köthetnek fogadásokat. Egy korszerű rendszernek tudnia kell kommunikálnia az alább ismertetésre kerülő Lótenyésztési Információs Rendszerrel, hogy ide kompatibilis adatokat tudjon szolgáltatni és kiolvasni. Továbbá, olyan legyen, amely alkalmas a hendikeppelés támogatására, propozíció készítésére, teherközlésre. A lóversenyzéssel kapcsolatos zárt (Intranetes) és a nyilvános és a titkosított Internetes adatkezelésre, publikálásra. Például egy ilyen megoldandó feladat lehet a nevezések Interneten történő bonyolítása, teherközlés, lovasítás. Természetesen egy ilyen heterogén rendszernél a titkosítás, adatvédelem, adatbiztonság kiemelt fontosságú.


“Budapesten 1999. 10. 13-án, hétfőn mutatták be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyar Lótenyésztő és Lovassport Szövetség, valamint az Ország Mezőgazdasági Minősítő Intézet által kifejlesztett, és az Icon Számítástechnikai Kft. közreműködésével megvalósított Lóinform elnevezésű országos lótenyésztési informatikai rendszert.” (Forrás: MTI.) Jelenleg a rendszer kétszázezer bejegyzést tartalmaz, (Forrás: Lovas Nemzet) A rendszer különlegessége az, hogy Visual Foxpro-ban íródott.

Az EU csatlakozással kapcsolatban megindultak ennek a rendszernek a továbbfejlesztési munkálatai. Az új kihívások röviden a következők:

- Lóútlevél kiadása

- Tenyésztési ellenőrzésbe vont állomány adatainak rögzítése

- Méneskönyvek

- Tenyészszemlék, versenyeredmények, rögzítése értékelése

- Összevont tenyészértékbecslést lehetővé tevő adatszolgáltatás

- Zárt és Nyilvános adatszolgáltatás

(Forrás: Nemzeti Lovas Program)


A fejlesztés és kutatás irányai


A következőkben szeretném áttekinteni azokat az informatikai területeket, ahol további kapcsolódási pontokat lehet fellelni. Rendkívül fontos lenne ezeknek a területeknek a fejlesztéseit összehangoltan folytatni, illetve újabb kutatásokat beindítani.

Állatorvosi informatika

Az orvosi informatika az a tudományág, amely az információtudománynak és a számítástechnikának az orvosképzésben, az orvostudományi kutatásban (Veterinary Informatics) meghatározott egy sor olyan területet, amelyen az informatika “betört” az állatorvoslásba:

- történeti vizsgálatok;

- információ- és szakirodalom-keresés;

- a döntéshozatal segítése;

- radiológia és képalkotó vizsgálati módszerek;

- statisztikai és szimulációs eljárások a klinikai kutatásokban és a járványtanban;

- számítógéppel támogatott továbbképzés, oktatás;

- orvosi nyilvántartási rendszerek;

- betegfigyelő rendszerek;

- kórházi, rendelőintézeti rendszerek orvosi és adminisztratív funkciók ellátására;

- laboratóriumi információs rendszerek;

- gyógyszerészeti információs rendszerek;

- rendszerek értékelése és ellenőrzése;

- hardver és programozás.

A gyakorló állatorvosok a rendelkezésre álló szolgáltatásoknak csak egy töredékét veszik igénybe, és még mindig elsősorban a praxis adminisztrálására és szövegszerkesztésre használják a számítógépeket. Mivel a képzésnek ma már mindenhol szerves része az informatikai felkészítés, e téren is jelentős változásokra lehet számítani. Hasznos link a további információkhoz http://www.hungarovet.com/Bioinformatika

A bioinformatika lényege, hogy összefogja mindazokat a módszereket és műveleteket — kezdve a laboratóriumi adatkezeléstől az eredmények értékelésén keresztül az elektronikus publikálásig —, melyek célja a kísérletes munka segítése, a molekuláris evolúciós folyamatok megértése, a gének és fehérjék szerkezetének és funkciójának becslése számítógépes elemzés segítségével. Tágabb értelemben a bioinformatikához tartozik minden biológiával kapcsolatos számítógépes adatfeldolgozás és értékelés. Az adatok feldolgozása és értékelése elképzelhetetlen bioinformatikai programok és ismeretek nélkül. Természetesen a számítógépes elemzés csak egy újabb, egyre hatékonyabb eszköz. Nagyon sokat segíthet egy adott szerkezet vagy funkció tisztázásában, de mindaddig, amíg ennek kísérletes bizonyítékát nem szolgáltatjuk, bármilyen egyértelmű is az eredmény, azt csak feltételezésnek tekinthetjük. Tehát az elemzés nem helyettesíti a biológiai kísérletet, hanem ötleteket szolgáltat és irányt szab a kísérletek tervezéséhez. Forrás: http://www.bioinfo.pte.hu/bioinf.htm

Géninformatika

A géninformatika a bioinformatika szűkebb területe. Az élőlények genomjának, azaz genetikai információtartalmának elemzésére hasznosítják az állattenyésztésben is, ami főleg a DNS-láncok összehasonlítását jelenti. Ilyen munkához a világon leggyakrabban Unix, illetve Linux operációs rendszerű számítógépeket használnak. Például egy kiváló tulajdonságokat örökítő tenyészállat rokoni kapcsolatai jól vizsgálhatók a sejtekben lévő mitokondiumok (sejtszervecskék) DNS állományának vizsgálatával. A kutatás webszervere:www.metpress.hu DNA


Adatbányászat (Data mining)

A jövő egyik legizgalmasabb informatikai kihívása a párhuzamos programozás és a klaszterezett (Grid vagy Jáva Jini) technológiával végzett adatbányászat. Már napjainkban is a lóval kapcsolatos adattömeg és ebben lévő értékes információ mennyiségét az emberi agy közvetlenül képtelen áttekinteni, feldolgozni, következtetéseket, előrejelzéseket, döntéseket hozni. Az adatbányászat célja a nagy mennyiségű adat leválogatásának, feltárásának és modellezésének folyamata, amelynek célja előre nem látható összefüggések, törvényszerűségek felfedezése általában üzleti előny megszerzésének érdekében. Az adatbányászati szoftverek segítségével a rendelkezésre álló adattömegből olyan információk tárhatók fel, amely alapján a rejtett tudás felhasználhatóvá válik. Az informatikának igen izgalmas alkalmazása az “objektum összehasonlítás” ennek a technológiának az alkalmazásával kiszámítható például az, hogy ér annyit egy adott tenyészállat, mint amennyit kérnek ért. Már a “Lóinform” 200. 000 adatán is érdemes lenne adatbányászati szoftverekkel kutatni és az objektum összehasonlítás módszereit, alkalmazni, de, nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni a világhálón is elérhető nyilvános adatokat hatalmas mennyiségét. Hivatkozás: http://miau.gau.hu

Egy szubjektív gyűjtemény a több százezer Internetes címből

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, összeállítottunk az Interneten fellelhető szolgáltatásokból egy listát. Természetesen ezekből további mélyebb és szakmai szintű keresés esetén juthatunk igazi számunkra hasznos információra.

A http://www.metpress.hu/ szerveren ez az előadás vázlat elérhető így egy böngésző programmal olvasható, így a jelölt hivatkozások Online elérhetők, így további vizsgálódásra van lehetőség.

A címlistában lehet, hogy már némelyik szerver nem működik, vagy a tartalma megváltozott

Magyar “induló oldalak”, “ kikötők “ (portálok):

A magyar hivatkozásokat csak induló szintnek szánjuk mivel feltétezzük, hogy mindenkinek van már “kedvenc” oldala.

lovas.lap.hu

Lovasszövetség

Lóverseny

Levelező listák a nagyvilágban:

ARABHORSE-L@HOME.EASE.LSOFT.COM

Arabian Horse Discussion List (80 subscribers)

AUSSIE-HORSE-NET@LISTS.DPI.QLD.GOV.AU

DPI Discussion Group Aussie Horse Net (35 subscribers)

BH_MEMBERS@INFO.NTRA.COM

Blood Horse Members (1,160 subscribers)

EQUINE-L@LISTS.PSU.EDU

Discussion forum for Horse fanciers (1,035 subscribers)

HORSE-GENOME-L@LSV.UKY.EDU

Gene mapping, genomics and genetics of horses (61 subscribers)

HORSEJUDGINGTEAM@LISTSERV.TAMU.EDU

To pass judging information back and forth. (10 subscribers)

HORSELAW@LSV.UKY.EDU

equine law; equine disputes (12 subscribers)

HORSEMANS@LISTSERV.OKSTATE.EDU

Meeting and event announcements

HORSES-L@LISTSERV.IUPUI.EDU

IUPUI Equestrian Team (120 subscribers)

HRACING@LISTSERV.LOUISVILLE.EDU

Horse Racing discussion (4 subscribers)Csevegők "Chat" és Fórumok a lovakról:


Backcountry Horsemens' Worldwide CHATterBOX
CHATterbox is a cheap version of a chat session, available to backcountry horsemen and trails enthusiasts for messages, announcements

Buckskin Quarter Horsese
Silver Lake, IN, USA
This new chat room / discussion forum dedicated to Buckskin, Dun, and Grulla horses, but does not discriminate against horses of other colors. Open to all

Cox the Saddler equestrian chat in UK
Horsey chat in the UK
Hest og Pony
Denmark
alt for hest, pony og rytter

Horse And Pony Chat and Forum
Middle East
Chat room and forum for all you horsey and equine enthusiasts. Free membership.

Horse Buddies
Over 30 forum for horse lovers. Get expert advise online and meet new people.

Horse Play Central
A place where horse lovers can come and share photos, ideas, tips, information and more.

Horse World
Aberdare., Wales
The invaluable resource for all horse enthusuasts

HorseChat.com
Bringing the horse community together! Multiple chat rooms, forums and the ability to create your own chat room as well.

HorseChat
This is a place were people interested in horses can come and share ideas and get advise about horses.

Saddle-up - the friendliest message board!
U.K.
A busy, friendly equestrian forum for all equestrian disciplines and chat.

Sport Horse Connection
Connecting horse people with other horse people

The Horse Corral
Union, WV, U.S.

És néhány webszerver:

All Horse Info.com: "Your One Stop Source For Horse Information On The Internet."

American Horse Network Search Engine

ARABHORSE.NET

Arabian Horse Guide

Arabian sites

Arabians.com - The News Magazine for Arabian horses

AusRace® - Australian Horse Racing

Aussie Horse.com

Australian Horse Resources

Centaur of the Universe

Champion Horses and Riders - Performance Horse news, sales and links

Colorado Horse Net

Cox the Saddler equestrian shopping and horse community

Equerry Resource Links Directory - Information and Education for the Horse Enthusiast

Equestrians Online

Equine Online(TM)

Equine Web Directory - www.erc.on.ca

EquineSite.com - Horses, New England, Classifieds, Chat

EquiSearch - where horse people click

Horse - EquusConnect: An Equestrian Link Directory

Horse - Euroarab.Com the site for Purebred Arabian Horses

Horse - Florida Horse.Com - A Horse Directory for The State Of Florida

Horse - GoHorses.com - The Largest Horse Related Website on the Internet

Horse & Stable | Your South African Equine Directory

Horse Country USA

Horse Databases Search Engines

Horse Directory

Horse Directory Australia

Horse Directory, racing, tracks, farms, breeding

Horse Directory. Everything for Horses And Horse Riding

Horse farms listed for Michigan, Wisconsin, Indiana,Ohio,equine web sites

Horse Link, horses, horse shows, riding, showjumping and everthing equestrian in Lincolnshire.

Horse Motels International

Horse racing UK index

Horse Talk. New Mexico Horse Directory

Horse Traderz

Horse-Guide's Free Horse Related Articles

Horse.com - Welcome to Horse.com

HorseData - The web's equine information service.

Horsemans.net - the National Horseman's Internet Source and Directory

Horseracing.Net: Welcome to the Horseracing Network. Casino, gambling, bets, roulette.

HorseRacingDirectory - Home Page

Horses and ponies, UK

Horses for Sale Stallions Equine Information Horse Forum

Horses for sale, equestrian news, events

HorseSeek.com

HorsesOnLine - Bringing the Horse World together

HorseWeb

Horseweb Ltd Ireland

HorseWizard

IOK Horsetrader

Las Vegas horse racing, Horseracing Portal, Handicapping, racetracks.

Mr Horse: The World Equestrian Site / Il Sito Equestre Internazionale

New Forest Equine Directory

Prairiehorse.com Canadian online directory & resources for Horse lovers. Horse

Quarter Horse Stallions - Stallion Finder

RealHorses.Com - an international directory for horse lovers

Saddle-Up.org

Show Directory - horse show listings

Southern California Equestrian Directory

The Directory of the Turf 2000

The HayNet | The leading directory of horse sites on the Web

The horse and pony directory - for equine contacts in the South West of England.

UK Arabian Horse Breeders Directory

USHorses.com: THE Internet Horse Directory

WebPony Connecting you to the Horse World (horse portal)

Websouthwest, Your Number One comprehensive Equestrian Site for Horses

World Dressage The Horse Directory & Global Equestrian Portal for Dressage Horses,

World Horse Net , Equine Internet Directory,

Your Horse Online UK Equine Resource Website