Tözsde, Tõzsdeinformatika - Távoktatással!

Mini  Tözsdeszótár 
Ajánlott irodalom 
BUX   (excel formátum)
szöveggyüjtemény
Elõadások
HyperTõzsde (c)DOS program!

Magyar Elektronikus Tõzsde  1989 -óta a  magyar felsõoktatás hallgatóinak és az érdeklõdõk számára számítógépes hálozati támogatással távoktató szemesztereket szervez. (Fõiskolásoknak, egyetemistáknak fakultációként vagy  áthallgatással. Indexbe felvehetõ tantárgyként. )

I. Tõzsde, Tõzsdeinformatika

Tematika:

    1.  A határidös t6zsdék, árupiacok helye és szerepe a piacgazdaságban.
         Tözsdék csoportosítása
         2 óra elõadás + 2 óra gyakorlat*

    2.   Értéktözsdei fogalmak. Tözsdék világa Világ Tözsdéi
          2 óra elöadás + 2 óra gyakorlat*

    3.    Árutözsdék müködése, biztonsága. Kockázatkezelés. Klíring
           2 óra elöadás + 2 óra gyakorlat*

    4.   Értéktözsdei információk feldolgozása. Tözsdeinformatika
           2 óra elöadás + 2 óra gyakorlat*

    5.  Tözsdei müveletek, ügylettípusok. Megbízók és megbízások
         2 óra elöadás + 2 óra gyakorlat*

    6.   Értéktözsdei befektetési, likviditásmenedzseri stratégiák
         2 óra elöadás + 2 óra gyakorlat*

    7.   Tözsdei folyamatok elemzése. Fundamentális és technikai analízis
          2 óra elöadás + 2 óra gyakorlat*

    8.   Vizsga

Kontakt órák, Távoktatási támogatás az Internet hálózaton történik.
    Segédanyag:1 db CD - HyperTozsde (c) és tõzsdeinformatikai programok 150 db -
 

II. Technikai analizis  30 órában *

III. Fundamentális elemzés 30 órában *

Vissza