FELKÉRÉS

Tisztelettel meghívjuk az MTA IX. Osztálya, a Metpress Alapítvány és az
ELTE TÓFK Informatika Csoportja nevében a magyar tudomány napja
alkalmából tartandó

Informatikai kutatások a tudomány szolgálatában Magyarországon VI.
(társadalom-, élõ-, élettelen tudomány-informatika)

címû kerekasztal-beszélgetésre, melyet

2004. november 11-én 14.00 órától, a Magyar Tudományos Akadémia Képes
termében (1052 Budapest, Roosevelt tér 9.) tartunk.

A kerekasztal-beszélgetésen lehetõséget biztosítunk az elõzetesen
bejelentett 10-15 perc idõtartamú referátumokra, azok számára, akik azt
elõzetesen maximum 1 oldal terjedelemben akik elküldik
e-mailben mailto:sarkozie@kincsem.tofk.elte.hu
vagy levélben
ELTE-TÓFK
1126
Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Sárközi Erika
konferenciaszervezõ részére.
A magyar tudomány napjának tiszteletére rendezett tudományos
szimpóziumon a részvétel díjmentes, a szükséges infrastruktúrát az MTA
térítésmentesen biztosítja, a szervezõk és az elõadók díjazásban nem
részesülnek.
A díjmentes rendezvényünkre a Képes terem befogadóképessége miatt
elõzetes regisztrációt kérünk Sárközi Erika szimpózium-szervezõnél.
Telefon: 48-78-179 vagy
e-mail: mailto: sarkozie@kincsem.tofk.elte.hu
Az elõzõ konferenciák elõadásainak kivonatai megtekinthetõk a
http://www.metpress.hu címen.


Budapest, 2004. május 14.Tisztelettel:

Dr. Orczán Zsolt
docens
mailto:orczanz@kincsem.tofk.elte.hu
///////////////////MET HU-ISSN1216-229///////////////////////////////