Tőzsde,Tőzsdeinformatika  kutatások Magyarországon II.
levezető elnök:
Dr. Orczán Zsolt László előadás vázlata
orczanz@ella.hu orczanz@metpress.hu

A szervezők bemutatása:
MTA Gazdasági- és Jogtudományok Osztálya
Magyar Elektronikus Tőzsde alapítvány
BTF Informatika csoport

A konferencia előzményei:
Gondolat a II. konferencia téziseihez
Előadások
Felkért hozzászólások
Szabad szakasz,

A konferencia előzményei:

1989-ben a budapesti tőzsdék megalakulását követően fakultációs keretek között néhány a BTF hallgatónak tőzsdei ismereteket kezdtünk oktatni, mivel a hallgatók nagyon elfoglaltak - 1989-ben már hypertex (hyplus) programban elkészítettük a tananyagnak a legfontosabb részeit. A heti rendszeres konzultációk mellett elektronikus levélben tartottuk a kapcsolatot.

1990-ben már a Huearn.bitnet. listserverén futott oktatási rendszerünk. Az IIF listserverén zárt közvetlen oktatási célú MET-L@listserv.iif.hu csoportot szerveztünk A MET-L listára csak azokról az egyetemekről, illetve főiskolákról veszünk fel tagokat, amely intézményben a hallgatók a leckekönyvükbe felvehetik a tőzsdeinformatika tantárgyat, így az elmúlt években főként  BTF, GATEVI, DATE és a PATE Georgikon hallgatói vettek részt a fakultáción
Mindenki számára megnyitottuk  a MET-TOZS@listserv. iif. hu konferenciát, ahol a tőzsdéről, tőzsdei információkról, befektető-védelmi kérdésekről, kutatásról konzultálnak a résztvevők. Továbbá a METPRESS@listserv.iif.hu Internet újságból a friss információkat kaphatják meg.

1995-évben az Állami Értékpapír és Tőzsde felügyelet elnöke adta át a tőzsdei kutatási és oktatási www. metpress.hu web szolgáltatást, amely mindenki számára elérhető oktatási, kutatási anyagot tartalmaz.

1997-évben CD lemezen tőzsdeinformatikai programgyűjteményt adtunk ki.

1998-évben létrehoztuk a Magyar Elektronikus Tőzsde Alatványt és  megtartottuk a Magyar Tudomány Napja '98 tiszteletére a Tőzsde, Tőzsdeinformatika kutatások Magyarországon I. konferenciát

Az alapítvány nyitott, így intézmények és  magánszemélyek is csatlakozhatnak az alapitványi célok megvalósításához.

Bevezető gondolat:

Mit mutat a BUX ?

Kérem ne kövezzenek meg !
Régi papirosaim rendezgetése során kezembe akadt a BUX 1995. évi kézikönyve és elmerengtem - mi lenne a BUX értéke, ha a 1991. január kosár szerinti: -Első Magyar Szövetkezeti  Sörgyár Rt., Fotex Rt., Ibusz Rt., Konzum Rt., Müszi Rt., Skála-Coop Rt., Sztráda-Skála Rt.- alapján ki akarnám számolni  ma 1999 novemberében a BUX értékét, de akár vehetnénk az első hivatalos évet az 1995 évet is.
E képtelen tovább gondolkozás helyett inkább megnyitom a  "kerekasztalt".
Felkérem Dr. Pacsi Zoltánt
"A tőzsdei sikerek egyik titka: ismerni kell a tőzsdét"- cimű bevezető előadásának megtartására

Felkérem Dr. Pitlik Lászlót:
"STOCKNET, avagy Mesterséges intelligenciák és hasonlósági függvények elemzési célokra" - cimű előadásának megtartására.

Felkérem Hollóné dr. Kacsó Erzsébetet:
"Tőzsdei árfolyam-alakulás és ami mögötte van" - cimű előadásának megtartására

Felkérem  Orczán Csaba Sándort:
"A LINUX oprendszer alkalmazása tőzsdei elemzéshez"
- cimű előadásának megtartására.

Hozzászólási jegy alapján hozzászoltak:

Dr. Székács Anna: "Pénzügyi oktatás kiemelt szerepe a globalizálódó világazdaságban"
Felényi Zsolt: "Határidős mezógazdasági tőzsdék"
Dr. Elek Erzsébet: " Agrártársadalom pénzügyi műveltsége"
Szabad szakasz, kötetlen beszélgetés kereteei köztt  "Jővőre ugyan ekkor, ugyan itt " bucsúzással elváltunk. Az elnök igéretett tett a jővő évi III. kerekasztal megszervezésére.